Нашите лектори и специални гости

Доц. д-р Миглена Георгиева

Доц. д-р Миглена Георгиева е началник на Втора детска клиника в Университетска болница "Света Марина" в гр. Варна.

Доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева е специалист по педиатрия и детска гастроентерология.

Родена е във Варна. През 1986 г. завършва медицина с отличие в Ленинградския педиатрически институт. През 1996 г. защитава дисертация в областта на детската гастроентерология - "Клинични, ендоскопски, морфологични и функционални промени при някои заболявания на горния отдел на храносмилателния тракт у деца и юноши". През 1992 г. придобива специалност педиатрия, а през 2005 г. - специалност детска гастроентерология. През 2010 г. се хабилитира към Катедрата по педиатрия - МУ Варна.

Има над 150 участия и публикация в научни конгреси у нас и в чужбина. Основните й научни разработки са в областта на заболяванията на горния храносмилателен тракт, хеликобактер инфекция, чернодробна патология, хранителна алергия, приложение на пробиотиците и др. Участва в научни проучвания в областта на детската гастроентерология.

Член на Българска педиатрична асоциация, Българско дружество по гастроентерология, ESPGAH, ESPEN, ICMART, БЛС. Има сертификати за извършване на абдоминална ехография, фиброгастроскопия и колоноскопия, чернобробна биопсия, рН метрия, клинично хранене. Владее френски, руски и английски.


Върнете се към списъка с лектори