Нашите лектори и специални гости

Доц. д-р Любомир Дурмишев

Главен асистент към Катедрата по дерматология и венерология, Медицински Факултет, Медицински Университет – София

Образование:

 • 1980-1984 - Средно образование – 29 ЕСПУ, София
 • 1984-1986 - Военна служба
 • 1986-1992 - Висше образование - медицина; Медицински Факултет, София

Квалификация:

 • 1997 – специалност по дерматология и венерология
 • 2003 – Доктор по медицина – д.м.

Професионален път:

 • 1993-1994 – 28 поликлиника София -ординатор в кабинет по кожни болести
 • 1994 - Катедра по дерматология и венерология, Медицински Университет София – асистент
 • 1997 - Старши асистент
 • 2003 - Главен асистент

Специализации:

 • 1993 - Дрезден, Катедра по дерматология, Медицинският Университет "Карл Густав Карус", проф. Й. Барт
 • 1995 - Основи на молекулярната биология – TEMPOS1999 – Берлин, Университетска клиника Шарите, проф. В. Щери
 • 2000 - Йена, Катедрата по дерматология, Фридрих-Шилер Университет, проф. П. Елснер

Професионална дейност:

 • Водене на диагностично-лечебен процес в клиниката и поликлиниката
 • Провеждане на семинарните занятия със студенти по медицина, стоматология и специализиращи дерматология лекари
 • Участие в научните срещи на катедрата
 • Участие с доклади и постери в конференции и конгреси

Интереси:

Болести на съединителната тъкан, инфекциозни дерматози, булозни дерматози, пигментни заболявания, фотобиология, дерматохирургия и терапия на кожните болести.

Научна активност:

 • Публикувани 40 научни труда в списания на български, английски и немски;
 • Автор на 9 глави и статии в книги и учебници;
 • Изнесени 74 доклади и постер презентации в международни национални и регионални конгреси конференции и симпозиуми.

Професионална активност:

 • 1994 - Член на Българското дерматологично дружество
 • 1995-1996 - Член на BSID
 • 1999 - Член на ECTODerm
 • 2000 – Касиер на Българското дерматологично дружество
 • 2000 - Член на Немско-Българско дерматологично дружество
 • 2002 – Член на EADV2006 – Sigma XI – почетен член

Награди:

 • 1994 - Годишна конференция на BSID, Оксфорд – най-добър постер от източна Европа
 • 1996 - 54 Годишна конференция на Американската Академия по Дерматология (AAD), Вашингтон – постер
 • 1997 - 19 Световен конгрес по дерматология, Сидней – доклад
 • 1997 - Rheumaderm’ 1997, Валета, Малта - постер II награда
 • 1998 - Софийски Дерматологични Дни – най-добре представен случай

Езици:

Английски, руски и немски.


Върнете се към списъка с лектори