Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Крум Кацаров

Полковник проф. Крум Кацаров е роден на 19.11.1957 г. в Благоевград.

Завършва медицина през 1983 г. във МА – София. Има специалности по вътрешни болести, военнополева терапия и гастроентерология.

Работи като интерн във ВВМИ – София (1983-1984 г.), началник на медицинска служба в Петрич (1984-1986 г.), клиничен ординатор във ВВМИ (1986-1989 г.).

Заема длъжностите асистент, старши и главен асистент; началник отделение в Клиниката по гастроентерология.

От 2005 г. Началник на Клиниката по гастроентеропогия.


Върнете се към списъка с лектори