Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Иван Иванов

Образование:

 • Научна и образователна степен "Доктор", ВАК към МС на РБ, 1999, за дисертационен труд на тема "Възможности на образната трансфонтанелна ехография при проследяване на доносени деца с неврологична патология (сравнителни клинико-ехографски проучвания)"
 • Специалност "Детски болести", Висш медицински институт - София, 1992
 • Mедицина, Висш медицински институт – Пловдив, 1991-1997, с Хипократов медал за отлично обучение по медицина на БАН.
 • Средно образование в Английска езикова гимназия, Пловдив, 1971-1974

Следдипломно обучение и квалификация:

 • Залцбулгско - Филаделфийски семинари по детска гастроентерология, Залцбург, Австрия, 2004
 • Курс по епилепсия и други пароксизмални състояния на Европейското общество по детска неврология, Таормина, Италия, 2003
 • Основен курс по методът на Prechtl за качествено изследване на т.нар. "general movements", Грац, Австрия, 2001
 • Курс по сънна еег при деца и подрастващи, Клиника по педиатрия, Университетска болница, Грац, Австрия, 2001
 • Стаж по детска неврология, Клиника по педиатрия, Университетска болница, Грац, Австрия, 2001.
 • Курс по епилептични енцефалопатии, Баден-Баден, Германия, 2001
 • Курс по клинична неврофизиология, Медицински университет – София, 2000
 • Индивидуално обучение по детска неврология, Медицински университет - София, 2000
 • Курс по молекулярна биология и молекулярна патология, Медицински факултети в Намюр (Белгия), Бон (Германия), Пловдив и София по JEP-08121-94, 1996-1997
 • Залцбулгско - Филаделфийски семинари по детска неврология, Залцбург, Австрия, 1996
 • Курс "Актуални проблеми в детската неврология", Медицински университет - София, 1996
 • Стаж по детска неврология при проф. Рафаел Вайц, Детски медицински център на Израел, Тел-Авив, Израел, 1993-1994
 • Курсове и индивидуално обучение по ехография в педиатрията, Висш медицински институт - София, 1993

Професионална квалификация:

 • Доцент по педиатрия, Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет, Пловдив, 2007
 • Главен асистент по педиатрия, Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет, Пловдив, 1998-2006
 • Консултант по детска неврология към Дом за медико-социални грижи за деца, Пловдив, 2001
 • Асистент и старши асистент по педиатрия, Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет, Пловдив, 1988-1998
 • Педиатър в Детска клиника на Окръжна болница-Пазарджик, 1988-1989

Научни интереси:

 • Основен изследовател в проект, финансиран от Медицински университет, Пловдив, на тема "Проучване върху симптоматичната цитомегаловирусна инфекция при деца до едногодишна възраст", 2003-2005
 • Съизследовател в проект, финансиран от Медицински университет, Пловдив, на тема "Пилотен скрининг на субтеломерни хромозомни аберации при неизясена умствена недостатъчност", 2001-2004
 • Д-р Иванов е публикувал в български и международни списания като Педиатрия (София), Folia Medica (Пловдив), European J. Pediatrics, European J. Ultrasound, Sexually transmitted diseases, Acta myologica и др.

Той е автор на глави по детска неврология в учебници и други учебни помагала.


Върнете се към списъка с лектори