Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Иван Дечев

Проф. Дечев е началник на клиниката по урология в УМБАЛ "Св. Георги" от 2010 г., преподавател по урология в Медицински университет и консултант на медицински център за репродуктивно здраве "Ню Лайф" в Пловдив.

Проф. д-р Дечев е специалист с голям опит в урологията, републикански консултант по урология и председател на Първи онкологичен комитет за лечение на солидни тумори към УМБАЛ „Св. Георги”.

Има интереси в областта на онкоурология, епидемиология на злокачествените урогенитални тумори.През 1985 г. придобива специалност по урология, а през 2006 г.- специалност по онкология.Член е на множество професионални организации и автор на монографии и учебници.

През 1979 завършва Медицински факултет, ВМИ - Пловдив със Златен медал за отличен успеx.

1985 Придобита специалност по урология.

2005 Дисертация (образователна и научна степен "доктор") на тема: "Карцином на пениса - епидемиологични, диагностични и хирургични аспекти".

2006 Придобита специалност по онкология.

Има множество следдипломни квалификации и специализации:

  • 1981 Курс по Вътреболнични инфекции в НЦЗПБ, София
  • 1990 European School of Oncology, course on Genito urinary tract tumors, 02-04.10.1990, at Albena, Bulgaria
  • 2001 Медицински университет в Маастрихт, Холандия - преподавателски обмен (програма TEMPUS)
  • 2005 Университетска болница "Св. Марина", Варна - семинар по лапароскопска урология
  • 2005 Участие в семинар на тема "Сексологично консултиране: диагностика и терапия на еректилните дисфункции"
  • 2006 Квалификационен курс по здравен мениджмънт
  • 2008 Workshop: Laparoscopische Operationstechniken in der Urology mit praktischer Unterweisung am Schwein, 02-04.09.2008, Universitatklinik und Poliklinik fur Urology mit Nierentransplantationszentrum, Medizinische Facultat der Martin-Luther Universitat, Halle/ Saale, Deutschland
  • 2008 Сертификат за признаване на право за работа с ултразвукова апаратура в областта на абдоминална ехография и повърхностни структури
  • 2009 Open Medical Institute Salzburg – Austria. Награда за най-добра презентация на участник в семинарите
  • 2010 Men’s Health School/Sexual Medicine Meeting (Plovdiv, Bulgaria 21 March 2010)

Върнете се към списъка с лектори