Нашите лектори и специални гости

Д-р Геогри Хранов

Д-р Георги Хранов е обещаващ млад лекар, учен и преподавател. Работи в Университетска болница "Св. Наум" като лекар-асистент.

Печели изследователски стипендии и множество награди за наука по актуални, новаторски и значими теми.

Професионалните му интереси са в областта на невропсихиатрията и обсесивно-компулсивните разстройства.

Член на Българския лекарски съюз, Дружеството на кардиолозите в България, Международния колеж по обсесивно-компулсивен спектър (ICOCS), Британската асоциация за психофармакология, Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.


Върнете се към списъка с лектори