Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Анна Кънева

Проф. Анна Кънева завежда Клиниката по детска кардиология в Национална кардиологична болница. Тя е водещ специалист в неинвазивната и инвазивна диагностика на сърдечносъдовите заболявания при деца и възрастни с вродени сърдечни малформации (ВСМ), както и при бременни за откриване на аномалии на плода.

Проф. Кънева е експерт в интервенционалното лечение на вродените сърдечни малформации при деца и възрастни. Тя въвежда у нас транскатетърно затваряне на междупредсърден дефект (МПД) и персистиращ артериален канал (ПАК) и извършва балонна валвулопластика при аортна стеноза, пулмонална стеноза, стеснени биологични клапи; стентиране при коарктация на аортата и стенози на белодробната артерия; запушване на абнормни съдове.

Завършила е медицина в Медицинска академия в София през 1979 г., след което е специализирала във водещи центрове по детска кардиология в САЩ, Израел, Гърция, Италия, Германия.

Проф. Анна Кънева е член на Европейската асоциация по детска кардиология, Европейското кардиологично дружество, член на Управителния съвет на Дружеството на кардиолозите в Бългалия и Българското дружество по интервенционална кардиология, на Българска педиатрична асоциация.

Проф. Кънева има сертификати по инвазивна кардиология, неинвазивна диагностика на сърдечносъдови заболявания, фетална ехокардиография.

Автор е на над 70 научни публикации в областта на интервенционалната кардиология, естествената и следоперативна еволюция на вродените сърдечни малформации, нарушения на ритъма и проводимостта.


Върнете се към списъка с лектори