Приз "Семеен лекар на годината"

За петнадесети път ще бъде връчен призът "Семеен лекар на годината"

Ежегодното връчване на приза "Семеен лекар на годината", станало традиция за НСОПЛБ, ще се състои в гр. Пловдив, на 23 ноември 2019 г. по време на закриването на Националната научни-практическа конференция по Обща медицина.

За поредна година ще бъде отличен един от всички номинирани от вас общопрактикуващи лекари, който отговаря на:

Утвърдени критерии за номинация за приз "Семеен лекар на годината":

 • Да бъде практикуващ ОПЛ - титуляр на индивидуална практика или съучредител на групова практика;
 • Да има пациентска листа над 1200, в която са представени трите възрастови групи – до 18 г., 18 – 65 г. и над 65 г., задължително здравноосигурени лица;
 • Да има специалност Обща медицина;
 • Да участва активно в организираните от НСОПЛБ мероприятия по Продължаващото медицинско обучение;
 • Да е уважаван от колегите си и общността;
 • Да няма наложени санкции от Комисията по професионална етика към НСОПЛБ или БЛС;

Допълнителните фактори, придаващи тежест на номинацията са:

 • Номинираният да има свои публикации;
 • Да се занимава с научна работа;
 • Да има допълнителни квалификации и/или специалност;
 • Да работи по всички програми за ОПЛ - майчино здравеопазване, детско здравеопазване, диспансеризация на хронични заболявания, профилактика;
 • С какво предлаганият ОПЛ е по-добър от останалите в района.

Номинациите могат да бъдат предлагани от ръководството на регионалните сдружения на НСОПЛБ, както и от всеки индивидуален член на НСОПЛБ.

Важно! Номинациите изпращайте до 15.11.2019 г. на електронния ни адрес - nsoplb@gmail.com, придружени със снимка (по възможност), биографични данни и данни за съответствие на критериите.

Носителят на приза "Семеен лекар на годината" ще бъде избран с решение на УС на НСОПЛБ от предложените номинации.