Нашите лектори и специални гости

Д-р Заим Ятич

Д-р Заим Ятич е асистент по семейна медицина в Медицинския факултет на Университета в Сараево, Босна и Херцеговина. Той ръководи катедрата по "Семейна медицина", а също така е и координатор на Центъра за продължаващо медицинско обучение. Заим Ятич е президент на Асоциацията на лекарите по семейна медицина. Последните му изследователски дейности включват CME/CPD, бремето на оказващите грижи, качеството на здравните грижи, насилието срещу медицински специалисти, насилието основано на полов признак, ХОББ и астма, ваксинирането, употребата на антибиотици в първичната медицинска помощ, диабет и хипертония. Съавтор е на националните програми продължаващо медицинско обучение: Програма за допълнително обучение по семейна медицина и Програма за семейно планиране и полово предавани инфекции за екипи по семейна медицина. Почти две десетилетия е ментор в програмата за специализация по семейна медицина.


Върнете се към списъка с лектори