Нашите лектори и специални гости

Проф. Шломо Винкер

  • Проф. Шломо Винкер е доктор по медицина и Магистър по здравен мениджмънт.
  • На 54 години, семеен с четири деца, живее в Ашдод, Израел.
  • Щатен Професор по семейна медицина, Помощник-декан отговарящ за практическото обучение и Ръководител на Катедра „Семейна медицина” (2006-2011, 2016-) към Медицинско училище „Саклер” на Университета в Тел Авив, Израел.
  • От 2015 година е и Главен медицински директор на „Здравни грижи Люмит” – здравноосигурителен фонд основан през 1933 година и обгрижващ над 720 000 души.
  • Активно практикуващ семеен лекар, работи в градска клиника в град Ашдод, Израел.
  • От 2009 година Председател на Израелската Асоциация на семейните лекари.
  • Член на Изпълнителното бюро на European General Practice Research Network (Европейската мрежа за проучвания в областта на общата медицина), както и член на Изпълнителното бюро на WONCA EUROPE.
  • Има публикувани повече от 200 изследователски статии в реферирани и рецензирани медицински списания. Научноизследователските му интереси са главно в областта на управлението и контрола на хроничните заболявания в първичната помощ.

Върнете се към списъка с лектори