Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Ричард Хобс

Професор Ричард Хобс, Член на Академията за медицински наука на Обединеното кралство, член на Европейското дружество по кардиология, Кралския медицински колеж Единбургр Кралския медицински колеж на Великобритания, Кралския колеж по Обща медицина.

Понастоящем Ричард Хобс е Професор (преподавател) и Директор на Нюфийлдската катедра по първична медицинска помощ в Оксфордския университет, Великобритания. От 2009 година е национален ръководител за изследване в първичната помощ в Националния институт за научни изследвания в здравеопазването (National Institute for Health Research) и е бивш съ-Директор на Панела за разработване на рамка за оценяване на качеството и постиженията към Националната здравна служба от 2005 до 2009 година. Директор е също и на CLAHRC - „Партньорство за лидерство в приложните научни изследвания в здравеопазването и в здравните грижи” Оксфорд от 2012 година, ръководител на тематично направление Мулти-морбидност към Центъра за биомедицински изследвания Оксфорд – етап 2 (2012-17) и етап 3 (2017-). Избиран е във финансиращите бордове на множество национални и международни научни и изследователски организации, включително председателства Европейското кардиологично дружество в първичната помощ. Има експертен принос към голям брой специализирани организации сред които Съветът на британската фондация за грижа за сърцето и най-голямото медицинско обединение в света – Европейското кардиологично дружество.

Научноизследователските интереси на Професор Хобс са насочени към сърдечносъдовата епидемиология и клиничните проучвания, по-специално на съдовия риск, риска от инсулт и сърдечна недостатъчност. Публикациите му включват 28 глави от книги, редактор е на 12 книги, и има над 400 оригинални авторски публикации в такива реномирани рецензирани от експерти (peer reviewed) списания като Ланцет, Годишник по вътрешни болести, Британски медицински журнал, Атеросклероза, Европейско списание Сърце, и Удар. Научноизследователската му дейност в областта на сърдечната недостатъчност и превенцията на инсулта при предсърдно мъждене (SPAF) е довела до промяна в международните гайдлайни (ръководства за поведение), като например резултатът от ръководените от него клинични проучвания BAFTA – Терапия на предсърдното мъждене при възрастни, което потвърждава водещата роля на антикоагулантното лечение за превенцията инсулта при предсърдно мъждене и липсата на ефект от аспирина. Ръководител е също и на клиничното проучване SAFE (ползване на палпация на пулса за скрийнинг за предсърдно мъждене при възрастни), както и е бил член на комитета на Регистрите на Група GARFIELD за превенция на удар при атриална фибрилация и на комитета на Европейското дружество по кардиология за гайдлайните за предсърдно мъждене.

На национално ниво той е служил като доверен управител на множество благотворителни организации, и не-изпълнителен директор на най-големия в света взаимен здравно-застрахователен фонд. Също е и попечител в Съвета на Оксфордския университет. В британската здравна система е консултант по националните стандарти за коронарна сърдечна болест, предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност и на няколко клинични гайдлайна на NICE. Действащ ОПЛ от повече от 35 години, обслужващ централно-градска общност, която вече е част от най-голямото супер-обединение за първична помощ във Великобритания.


Върнете се към списъка с лектори