Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Михаил Боянов

  • Роден на 05.07.1965 г., София, България
  • Работи в Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Александровска“, гр. София
  • Преподавател в Катедра по вътрешни болести, МУ София
  • Имейл: mihailboyanov@yahoo.com

Завършва медицина в МУ София. Специализира и придобива специалност по вътрешни болести и ендокринология в МУ София в клиниката по ендокринология в университетска болница „Александровска“. Проф. Боянов е защитил две дисертации в областта на костната денситометрия (дм и дмн). Публикувал е 130 оригинални труда (100 на български език), 6 монографии, 3 учебника. Член е на Дружеството по ендокринология, Международното дружество по денситометрия, Европейското дружество по ендокринология и др.. Президент е на Българското дружество по клинична денситометрия и Управителния съвет на Българското дружество по ендокринология. Основни научни интереси има в областта на костната денситометрия, диагностика на щитовидната жлеза, 2 тип диабет и хипогликемията. Член е на редакционния борд на „Case Reports in Endocrinology and Edorium Journal of Endocrinology“.


Върнете се към списъка с лектори