Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Мария Панчовска

 • 1986 г.Завършва медицина във ВМИ - гр. Пловдив
 • Since 1988 г.Преподавател в Медицински университет - гр.Пловдив, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести
 • 1990 г.Специалност "Вътрешни болести"
 • 1994 г.Специалност "Ревматология"
 • 2001 г.Научна степен "Доктор". "Клинични, генетични и имунологични проучвания при синдром на Сьогрен"
 • 2004 г.Научно звание "Доцент"
 • 2012 г.Магистър "Здравен мениджмънт"
 • 2013 г.Научно звание "Професор"
 • Създава и ръководи единствения в страната диспансер на болните от синдрома на Сьогрен.
 • Автор и съавтор на 180 научни статии, публикувани в страната и чужбина, 65 доклади и съобщения, изнесени на национални и международни научни форуми, 4 монографии, 12 учебника, ръководства и учебни помагала.
 • Член на редакционната колегия на списание "Ревматология"
 • Член на държавната изпитна комисия за специалност "Ревматология"
 • Член на Съюза на учените в България
 • Член на Българско научно дружество по ревматология
 • Член на Българско научно дружество по остеопороза и остеоартроза
 • Член на Асоциация на ревматолозите в Русия

Научни интереси: системни заболявания на съединителната тъкан, остеоартрит, ревматоиден артрит, бременност и ревматични болести и синдром на фибромиалгия.


Върнете се към списъка с лектори