Нашите лектори и специални гости

Доц. Кирил Праматаров

Доц. Кирил Праматаров, дм, завършва специалност "Медицина" във ВМИ – София през 1969 г. През 1975 г. постъпва като асистент към Катедрата по кожни и венерически болести, МУ – София. През 1986 г. придобива научната степен "Доктор" след успешно защитена дисертация, а през 1994 г. образователната степен "Доцент". От същата година до 2007 г. е завеждащ отделение към Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ "Александровска". В момента е преподавател към Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Автор е на 126 научни публикации, от които близо половината са в чужди списания – Германия, САЩ, Швейцария, Англия, Испания, Япония. Участва в написването на 8 монографии и учебници, от които 4 са издадени в САЩ и Германия. Взема участие с доклади в 57 национални конгреси и конференции с международно участие и в чужбина – Германия, Англия, Франция, Гърция, Дания, Румъния, Македония.

Член е на редакционната колегия на сп. "Дерматология и венерология", сп. "Съвременна медицина", Aktuelle Dermatologie (Германия) и гост редактор в "Clinic in Dermatology" (САЩ).

Почетен член на Българското дерматологично дружество.


Върнете се към списъка с лектори