Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Даница Ротар-Павлич

Президент на Мрежата за Първична здравна помощ.
Председател на Дружеството за по Семейна медицина в Словенската медицинска асоциация.
Ръководи Словенската асоциация на семейните лекари (понастоящем отговаря за изпълнителния комитет от 9 души): Президент на Асоциацията.
Ръководи Комитета по правни и етични въпроси към Словенската медицинска камара (понастоящем отговаря за комисия от 9 души) 2008-2016 г.
Координатор на следните проекти за Словенския клон:

  • IMPROVE project (Подобряване на участието на пациента в медицинската помощ).
  • PREDICT – в него 6000 пациента са проследени и проверявани за епизоди на депресия. Изследователите от Обединеното кралство, Холандия, Португалия, Испания, Естония и Словения са търсили характеристики, които биха предсказали бъдещи депресивни епизоди.
  • PHAMEU (Мониторинг на Първичната помощ в Европа) е изследователски проект, финансиран от Европейската общност по Public Health Action Programme (2003-2008).
  • QUALICOPC (Качество и цена на Първичната помощ в Европа) е проучване, чиято цел е да анализира и сравни как работят системите за първична помощ в 34 страни по отношение на качеството, цената и равнопоставеността. Целта е да се установи кои конфигурации в Първичната помощ са свързани с по-добри резултати.

Вице–председател на Европейския форум за Първична помощ.
От 2013 до 2017 Президент на Словенската асоциация на семейните лекари, в която членуват повече от 800 човека.
Координатор на Erasmus в полето на Семейната медицина за Словения.
Практикуващ Специалист по семейна медицина.


Върнете се към списъка с лектори