Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Бисерка Маркович

Родена на 13. 01. 1952 г. в Загреб, Хърватия. През целия си професионален живот е работила като общопрактикуващ лекар. След като приключва специализацията си по Семейна медицина през 1982 г. започва да работи в катедрата по Семейна медицина, Училище по обществено здраве „Andrija Štampar”, Загреб, Хърватия. Сега работи в същата катедра като редовен професор с фиксирани часове. Работи на основен трудов договор в нейната практика за ПИМП. Специален интерес в областта на продължаващото медицинско обучение и превенция на ССЗ във семейната медицина. Като президент на Асоциацията на преподавателите по Обща/Семейна медицина организира няколко конгреса и множество обучения (workshop) за ОПЛ в Хърватия. От 2008 до 2012 г. организира и провежда проект за имплементиране на Програма за превенция на ССЗ в ежедневната работа на всеки ОПЛ на национално ниво. Била е научен ръководител на седем докторски дисертации, главен изследовател в 5 проекта, главен ментор на повече от двадесет специализанти по семейна медицина. Редовен член на Хърватската академия на медицинските науки от 2014 г.


Върнете се към списъка с лектори