Регистрация

130 лв.
Ранна
ДО 30.09
 • Достъп до конгресните зали и изложбената площ
 • Кафе паузи, обяд и коктейл
 • Официална вечеря при закриването на конгреса
 • Конгресна чанта с книга с абстракти, програма и други материали
 • Бадж с имената на участника
 • Сертификат за участие
130 лв.
Стандартна
ДО 31.10
 • Достъп до конгресните зали и изложбената площ
 • Кафе паузи, обяд и коктейл
 • Официална вечеря при закриването на конгреса
 • Конгресна чанта с книга с абстракти, програма и други материали
 • Бадж с имената на участника
 • Сертификат за участие
140 лв.
Късна
След 01.11
 • Достъп до конгресните зали и изложбената площ
 • Кафе паузи, обяд и коктейл
 • Официална вечеря при закриването на конгреса
 • Конгресна чанта с книга с абстракти, програма и други материали
 • Бадж с имената на участника
 • Сертификат за участие

Регистрационната такса важи само за ОПЛ от България, членове на НСОПЛБ.