Програма & Абстракти

Електронен

Сборник с абстракти

По време на ІV юбилеен конгрес по обща медицина 2018 бяха представени над 100 абстракта в десет категории. За всички присъствали на конгреса, както и тези от Вас, които не успяха да се присъединят, Ви представяме в електронен вариант сборник с абстрактите.

Свалете сборника с абстракти

Запазете своето място

Представяме Ви петте уоркшопа, които ще се проведат по време на конгреса. Местата са ограничени и за Ваше удобство Ви предлагаме да се запишете още днес.

Оставащи места: 15

22/11/2018 04:30 Зала Москва

Кардиопулмонална ресусцитация (CPR), упражнения върху фантоми

Оставащи места: 0

23/11/2018 09:30 Зала VIP

Юношеско здраве и техники за провеждане на интервю

Оставащи места: 27

23/11/2018 04:30 Зала 1

Как да превърнем идея в проучване?

Оставащи места: 0

23/11/2018 04:30 Зала VIP

Критична оценка на валидността и надеждността на диагнозата в първичната помощ

Оставащи места: 0

24/11/2018 09:30 Зала VIP

Комуникация в палиативните грижи

Четвъртък
22-Ное
Петък
23-Ное
Събота
24-Ное
Неделя
25-Ное
10:30 - 19:30

Регистрация

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и):

14:30 - 16:00

Алдостеронови антагонисти в лечението на сърдечна недостатъчност

Предконгресен семинар - АКТАВИС

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Проф. д-р Нина Гочева, НКБ, София

Зала Пловдив

14:30 - 16:00

Роля на алдостероновите антагонисти  в патогенезата на сърдечната недостатъчност

Предконгресен семинар - АКТАВИС

 • Презентатор(и): Проф. д-р Борислав Георгиев НКБ, София
 • Модератори(и): Проф. д-р Нина Гочева, НКБ, София

Зала Пловдив

14:30 - 16:00

Eplerenone - клинични ползи при пациенти със сърдечна недостатъчност

Предконгресен семинар - АКТАВИС

 • Презентатор(и): Проф. д-р Гочева НКБ, София
 • Модератори(и): Проф. д-р Нина Гочева, НКБ, София

Зала Пловдив

16:00 - 16:30

Кафе-пауза

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и):

16:30 - 18:00

Кардиопулмонална ресусцитация (CPR), упражнения върху фантоми

Workshop

 • Презентатор(и): Д-р Гинка Иванова и Д-р Елена Драгушева
 • Модератори(и):

Зала Москва

19:30 - 20:00

Официално откриване

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и):

Зала Пловдив

20:00 - 22:00

Коктейл

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и):

Ресторант Бендида

8:00 - 19:00

Регистрация

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и):

9:00 - 10:00

Не винаги това, което виждаме е това, което е всъщност. Нови модели на здравно осигуряване. Промени в закони и др.

Гост-лектор - A GP/FM SEE, НСОПЛБ

 • Презентатор(и): Доц. д-р Любомир Киров Председател на НСОПЛБ, ОПЛ в ИППМП
 • Модератори(и): Д-р Румен Алексов & д-р Николай Брънзалов

Зала Москва

9:00 - 10:00

Превенция на инсулта – какво можем да направим в първичната помощ? Европейският опит.

Гост-лектор - A GP/FM SEE, НСОПЛБ

 • Презентатор(и): Prof. Richard Hobbs Head of the Nuffield Department of Primary Care Health Sciences at the University of Oxford, UK
 • Модератори(и): Д-р Емил Мушанов, Прим & д-р Любин Шукриев

Зала Пловдив

9:00 - 9:10

Едновременното наличие на липитенсия и централно затлъстяване: епидемиологично проучване на пациенти в първичната помощ

Профилактика (превенция), лечение и контрол 
на незаразните болести в първичната 
медицинска помощ

 • Презентатор(и): Gulay Yilmazel (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Ilhami Unluoglu & Prim. Dr. Slavoljub Zivanovic

Зала Париж

9:00 - 9:10

Общуването с възрастни хора с увредено зрение и слух

"Грижи за деца и хора в напреднала възраст" и "Дилеми в практиката на семейните лекари"

 • Презентатор(и): Kovachevikj Katerina (MK)
 • Модератори(и): Dr. Katerina Kovacevik

Зала 1

9:10 - 9:20

Ниска здравна култура, лошо познание и практика сред турските жени пациенти преминали скрининг за рак на маточната шийка

Профилактика (превенция), лечение и контрол 
на незаразните болести в първичната 
медицинска помощ

 • Презентатор(и): Gulay Yilmazel (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Ilhami Unluoglu & Prim. Dr. Slavoljub Zivanovic

Зала Париж

9:10 - 9:20

Синдром на изпепеляването и депресия при дядовци, които се грижат за техните внуци

"Грижи за деца и хора в напреднала възраст" и "Дилеми в практиката на семейните лекари"

 • Презентатор(и): Bektas Murat Yalcin (TR)
 • Модератори(и): Dr. Katerina Kovacevik

Зала 1

9:20 - 9:30

Важността на измерването на централното кръвно налягане в първичната помощ

Профилактика (превенция), лечение и контрол 
на незаразните болести в първичната 
медицинска помощ

 • Презентатор(и): Selcuk Mistik (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Ilhami Unluoglu & Prim. Dr. Slavoljub Zivanovic

Зала Париж

9:20 - 9:30

Начин за интерпретиране на растежните криви за турските деца на възраст до 7 годишна възраст

"Грижи за деца и хора в напреднала възраст" и "Дилеми в практиката на семейните лекари"

 • Презентатор(и): Meryem Cavusoglu (TR)
 • Модератори(и): Dr. Katerina Kovacevik

Зала 1

9:30 - 11:00

Юношеско здраве и техники за провеждане на интервю

Workshop

 • Презентатор(и): Spec. Dr. Nurdan Tekgul & Prof. Dr. Kurtulus Оngel
 • Модератори(и):

Зала VIP

9:30 - 9:40

Оценка на разпространението на тютюнопушенето при пациенти в diabetes mellitus

Профилактика (превенция), лечение и контрол 
на незаразните болести в първичната 
медицинска помощ

 • Презентатор(и): Ilhami Unluoglu (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Ilhami Unluoglu & Prim. Dr. Slavoljub Zivanovic

Зала Париж

9:30 - 9:40

Отношението на родителите към ваксините

"Грижи за деца и хора в напреднала възраст" и "Дилеми в практиката на семейните лекари"

 • Презентатор(и): Sladjana Jovanovic (BA-SRP)
 • Модератори(и): Dr. Katerina Kovacevik

Зала 1

9:40 - 9:50

Оценка на средиземноморският тип хранителни навици при пациенти с контрол на артериалното налягане и метаболитен синдром

Профилактика (превенция), лечение и контрол 
на незаразните болести в първичната 
медицинска помощ

 • Презентатор(и): Ilhami Unluoglu (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Ilhami Unluoglu & Prim. Dr. Slavoljub Zivanovic

Зала Париж

9:40 - 10:00

Обсъждане

"Грижи за деца и хора в напреднала възраст" и "Дилеми в практиката на семейните лекари"

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Dr. Katerina Kovacevik

Зала 1

9:50 - 10:00

Обсъждане

Профилактика (превенция), лечение и контрол 
на незаразните болести в първичната 
медицинска помощ

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Prof. Dr. Ilhami Unluoglu & Prim. Dr. Slavoljub Zivanovic

Зала Париж

10:00 - 10:20

Как да се справим с отока на носната лигавица, без риск от увреждане?

Фирмена презентация - Wallmark

 • Презентатор(и): Доц. д-р Светла Василева МВР болница, УНГ клиника
 • Модератори(и):

Зала Пловдив

10:00 - 10:20

Проблемът кашлица и начини за неговото решаване - Димекс и Туспан – традиция и доказано качество в лечението на кашлицата

Фирмена презентация - Sopharma Trading OTC

 • Презентатор(и): Проф. Тоньо Шмилев
 • Модератори(и):

Зала Москва

10:00 - 11:00

Лечение на сърдечна недостатъчност при възрастни - избор на бета-блокер

Сателитен симпозиум - Berlin-Chemie

 • Презентатор(и): Проф. д-р Борислав Георгиев МБАЛ "НКБ"
 • Модератори(и): Д-р Селиме Карагьозова & д-р Николай Брънзалов

Зала Париж

10:00 - 11:00

Клиничен и терапевтичен подход при възрастни със сърдечна недостатъчност

Сателитен симпозиум - Berlin-Chemie

 • Презентатор(и): Доц. д-р Лилия Демиревска ВМА, София
 • Модератори(и): Д-р Селиме Карагьозова & д-р Николай Брънзалов

Зала Париж

10:00 - 11:00

Специален подход - диагностика, хранителен режим и прием на медикаменти - за възрастните пациенти

Сателитен симпозиум - Berlin-Chemie

 • Презентатор(и): Доц. д-р Даниела Попова УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"
 • Модератори(и): Д-р Селиме Карагьозова & д-р Николай Брънзалов

Зала Париж

10:00 - 10:10

Здравословен начин на живот и затлъстяване при турските студенти

Varia

 • Презентатор(и): Osman Günay (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Carmen Busneag

Зала 1

10:10 - 10:20

Как възприемат значението на пола интернистите, които практикуват семейна медицина?

Varia

 • Презентатор(и): Fatma Göksin Cihan (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Carmen Busneag

Зала 1

10:20 - 10:40

Бактериите не обичат мигрена

Фирмена презентация - Vedra International

 • Презентатор(и): Д-р Дина Цолова Център по главоболие, София
 • Модератори(и):

Зала Пловдив

10:20 - 10:40

Продължителност на лечение с Prolia (denosumab) – ефикасност, резултати от клинични проучвания и метаанализи

Фирмена презентация - Amgen

 • Презентатор(и): Д-р Родина Несторова
 • Модератори(и):

Зала Москва

10:20 - 10:30

Осведеността на студентите по дентална медицина за патологията

Varia

 • Презентатор(и): Fatma Göksin Cihan (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Carmen Busneag

Зала 1

10:30 - 10:40

Гледната точка на лекарите за бялата престилка

Varia

 • Презентатор(и): Ayşe Semra Demir Akca (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Carmen Busneag

Зала 1

10:40 - 11:00

Съвременни подходи в терапията на стомашно-чревните проблеми и синдром на раздразненото черво

Фирмена презентация - Wallmark

 • Презентатор(и): Доц. Венцислав Наков Клиника по гастроентерология "Акад. Ташо Ташев", УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ"
 • Модератори(и):

Зала Пловдив

10:40 - 11:00

Нов безопасен метод за противодействие на диарията от Aboca

Фирмена презентация - Sopharma Trading Aboca & Jamieson

 • Презентатор(и): Д-р Елена Лазарова Педиатър, детски гастроентеролог
 • Модератори(и):

Зала Москва

10:40 - 10:50

Санкции срещу общопрактикуващите лекари и излагането им на насилие поради правилата на здравноосигурителните фондове

Varia

 • Презентатор(и): Tanja Pekez-Pavliško (HR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Carmen Busneag

Зала 1

10:50 - 11:00

Обсъждане

Varia

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Prof. Dr. Carmen Busneag

Зала 1

11:00 - 11:30

Кафе-пауза

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и):

11:30 - 12:15

Какво е новото на хоризонта на хипертонията?

Гост-лектор - A GP/FM SEE, НСОПЛБ

 • Презентатор(и): Проф. д-р Борислав Георгиев Национална кардиологична болница, София
 • Модератори(и): Д-р Румен Алексов

Зала Пловдив

11:30 - 12:15

Остеоартрит - възпалително заболяване с персонализиран подход

Гост-лектор - A GP/FM SEE, НСОПЛБ

 • Презентатор(и): Проф. д-р Мария Панчовска Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет - Пловдив
 • Модератори(и): Д-р Орлин Кожухаров

Зала Москва

11:30 - 11:40

Палиативни грижи: Определение и развитие

Палиативна медицина/грижа - само в края на живота или нещо повече?

 • Презентатор(и): Kurtulus Ongel (TR)
 • Модератори(и): Prim. Dr. Ljubin Shukriev

Зала Париж

11:30 - 11:40

Промени в желанията на жени, относно начина на раждане за 10 годишен период

Varia

 • Презентатор(и): Arda Borlu (TR)
 • Модератори(и): Prim. Dr. Nevenka Dimitrijevic

Зала 1

11:40 - 11:50

Разпространение на диагностицирата деменция и рисковите фактори

Палиативна медицина/грижа - само в края на живота или нещо повече?

 • Презентатор(и): Marta Tundzeva (MK)
 • Модератори(и): Prim. Dr. Ljubin Shukriev

Зала Париж

11:40 - 11:50

Въздействието на обучението осигурено в съответствие на Health Belief Model върху рационалната употреба на лекарства при много възрастни хора

Varia

 • Презентатор(и): Osman Günay (TR)
 • Модератори(и): Prim. Dr. Nevenka Dimitrijevic

Зала 1

11:50 - 12:00

Палиативни грижи или палиатология?

Палиативна медицина/грижа - само в края на живота или нещо повече?

 • Презентатор(и): Lyubomir Kirov (BG)
 • Модератори(и): Prim. Dr. Ljubin Shukriev

Зала Париж

11:50 - 12:00

Мнението на студенти по медицина от първи курс за значението на пола в социалния живот

Varia

 • Презентатор(и): Dilek Ener (TR)
 • Модератори(и): Prim. Dr. Nevenka Dimitrijevic

Зала 1

12:00 - 12:15

Обсъждане

Палиативна медицина/грижа - само в края на живота или нещо повече?

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Prim. Dr. Ljubin Shukriev

Зала Париж

12:00 - 12:10

Знание, отношение и поведение на хората, относно прилагането на спешна помощ

Varia

 • Презентатор(и): Dilek Ener (TR)
 • Модератори(и): Prim. Dr. Nevenka Dimitrijevic

Зала 1

12:10 - 12:15

Обсъждане

Varia

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Prim. Dr. Nevenka Dimitrijevic

Зала 1

12:15 - 13:15

Артериална хипертония, дислипидемия и съдово обусловеното мозъчно стареене – мит или реалност е дълголетието!

Сателитен симпозиум - GEDEON RICHTER

 • Презентатор(и): Проф. Арман Постаджиян, Доц. Николай Рунев & Акад. проф. Лъчезар Трайков
 • Модератори(и): Д-р Светлин Митев

Зала Пловдив

13:15 - 14:15

Обедна почивка

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и):

14:15 - 15:00

Черен дроб и лекарства - "Война и мир"

Гост-лектор - A GP/FM SEE, НСОПЛБ

 • Презентатор(и): Проф. д-р Георги Момеков Председател на Българското научно дружество по фармация, София
 • Модератори(и): Д-р Роза Митрева

Зала Пловдив

14:15 - 15:00

Най-честите сезонни инфекции в общата медицинска практика

Гост-лектор - A GP/FM SEE, НСОПЛБ

 • Презентатор(и): Проф. д-р Тодор Кaнтарджиев Директор на НЦЗПБ и завеждащ отдел "Микробиология", София
 • Модератори(и): Д-р Николай Колев

Зала Москва

14:15 - 14:25

Оценка на факторите, които влияят върху общия здравен статус на сезонни работници в селското стопанство

Оценка и модифициране на рисковите фактори – добри практики

 • Презентатор(и): M. Mümtaz Mazicioglu (TR)
 • Модератори(и): Prof. M. Mumtaz Mazicioglu & Dr. Hristo Dimitrov

Зала Париж

14:15 - 14:25

Сътрудничеството лекар-пациент, обучението на пациента и домашното измерване на кръвното налягане значимо подобряват артериалното налягане при пациенти с диабет

Интердисциплинарен подход в първичната медицинска помощ

 • Презентатор(и): Edlira Lashi (AL)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Esra Saatci

Зала 1

14:25 - 14:35

Нивото на здравна култура на академичния състав, работещ в училища извън здравните райони на университета Erciyes

Оценка и модифициране на рисковите фактори – добри практики

 • Презентатор(и): Mehmet Dogan (TR)
 • Модератори(и): Prof. M. Mumtaz Mazicioglu & Dr. Hristo Dimitrov

Зала Париж

14:25 - 14:35

Знания, отношения и поведения на портиерите, работещи 
в Kayseri в случай на спешни ситуации и необходимост 
от първа помощ

Интердисциплинарен подход в първичната медицинска помощ

 • Презентатор(и): Sinem Sipçik (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Esra Saatci

Зала 1

14:35 - 14:45

Демогравски професионален и социален профил на общността на ОПЛ в България

Оценка и модифициране на рисковите фактори – добри практики

 • Презентатор(и): Hristo Dimitrov (BG)
 • Модератори(и): Prof. M. Mumtaz Mazicioglu & Dr. Hristo Dimitrov

Зала Париж

14:35 - 14:45

Сравнение между нивата на инсулин при пушачи с наднормено и нормално телесно тегло

Интердисциплинарен подход в първичната медицинска помощ

 • Презентатор(и): B. Murat Yalcin (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Esra Saatci

Зала 1

14:45 - 14:55

Какво е новото е лечението на високото кръвно налягане

Оценка и модифициране на рисковите фактори – добри практики

 • Презентатор(и): Olivera Batic-Mujanovic (BiH)
 • Модератори(и): Prof. M. Mumtaz Mazicioglu & Dr. Hristo Dimitrov

Зала Париж

14:45 - 15:00

Обсъждане

Интердисциплинарен подход в първичната медицинска помощ

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Prof. Dr. Esra Saatci

Зала 1

14:55 - 15:00

Обсъждане

Оценка и модифициране на рисковите фактори – добри практики

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Prof. M. Mumtaz Mazicioglu & Dr. Hristo Dimitrov

Зала Париж

15:00 - 16:00

Съществува ли понятието "клинична стабилност" при СН-нФИ? Кой пациент със СН и защо трябва да се лекува с ENTRESTO?

Сателитен симпозиум – NOVARTIS

 • Презентатор(и): Доц. д-р Людмила Владимирова УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив
 • Модератори(и): Д-р Емил Миленков

Зала Пловдив

15:00 - 16:00

Пътят на пациента с тежка алергична астма: какво още можем да направим?

Сателитен симпозиум – NOVARTIS

 • Презентатор(и): Доц. д-р Мария Стаевска Началник клиника по клинична алергология - УМБАЛ "Александровска", София
 • Модератори(и): Д-р Емил Миленков

Зала Пловдив

15:00 - 16:00

Само кожно заболяване ли е псориазиса? Мястото на биологичната терапия в лечението му - фокус върху Козентикс

Сателитен симпозиум – NOVARTIS

 • Презентатор(и): Д-р Боян Костов Областен Диспансер по Кожни и венерически болести със стационар, Пловдив
 • Модератори(и): Д-р Емил Миленков

Зала Пловдив

16:00 - 16:30

Кафе-пауза

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и):

16:30 - 17:30

Как да превърнем идея в проучване?

Workshop

 • Презентатор(и): Prof. Shlomo Vinker Vice Dean and Chairman Dep. of Family Medicine - Tel Aviv University, Chief Medical Director – Leumit Health Service
 • Модератори(и):

Зала 1

16:30 - 17:30

Критична оценка на валидността и надеждността на диагнозата в първичната помощ

Workshop

 • Презентатор(и): Prof. Mumtaz M. Mazicioglu
 • Модератори(и):

Зала VIP

16:30 - 16:50

Натурални решения при първи симптоми на настинка и грип от Санофи

Фирмена презентация – Sanofi

 • Презентатор(и): Проф. Георги Момеков
 • Модератори(и): Д-р Георги Бакоев

Зала Пловдив

16:30 - 16:50

Най-чести възражения срещу ротавирусна ваксинация

Фирмена презентация – GSK

 • Презентатор(и): Елизабет Георгиева ГСК
 • Модератори(и): Д-р Румен Алексов

Зала Москва

16:30 - 16:50

Акромегалия - епидемиология, клиника и диагностика

Фирмена презентация – Pfizer

 • Презентатор(и): Д-р Емил Начев
 • Модератори(и): Д-р Велислав Тодоров

Зала Париж

16:50 - 17:10

Адювантна терапия на невропатната болка

Фирмена презентация – Unipharma

 • Презентатор(и): Проф. Димитър Масларов Клиника по неврология, Първа МБАЛ, София
 • Модератори(и): Д-р Георги Бакоев

Зала Пловдив

16:50 - 17:10

МС и 30 години опит с Бетаферон

Фирмена презентация – Bayer

 • Презентатор(и): Акад. проф. д-р Иван Миланов СБАЛНП "Св. Наум", София  
 • Модератори(и): Д-р Румен Алексов

Зала Москва

16:50 - 17:10

Намаляване вредата от тютюна и продукти с намален риск

Фирмена презентация – Philip Morris International

 • Презентатор(и): Д-р Андрей Гиздавеску Мениджър научни въпроси, Филип Морис
 • Модератори(и): Д-р Велислав Тодоров

Зала Париж

17:10 - 17:30

Зентива - ваш верен партньор в кардиологията. Препоръки за лечение на Артериална Хипертония

Фирмена презентация – Zentiva

 • Презентатор(и): Доц. д-р Мария Токмакова УМБАЛ "Свети Георги", Пловдив
 • Модератори(и): Д-р Георги Бакоев

Зала Пловдив

17:10 - 17:30

Първични главоболия, диагностика и терапия

Фирмена презентация – Pfizer

 • Презентатор(и): Акад. проф. д-р Иван Миланов СБАЛНП "Св. Наум", София  
 • Модератори(и): Д-р Румен Алексов

Зала Москва

17:10 - 17:30

Gato 600 - Синергия в действие

Фирмена презентация – Doleran Pharma

 • Презентатор(и): Проф. Георги Момеков
 • Модератори(и): Д-р Велислав Тодоров

Зала Париж

17:30 - 18:15

Първичната помощ в Обединеното Кралство - доказателства за ползи и предизвикателства

Гост-лектор - A GP/FM SEE, НСОПЛБ

 • Презентатор(и): Dr. Anwar Khan GP in London for 26 years; Fellow of the Royal College of General Practitioners
 • Модератори(и): Доц. Любомир Киров

Зала Пловдив

17:30 - 18:15

Съдебни дела, водени срещу лекари

Гост-лектор - A GP/FM SEE, НСОПЛБ

 • Презентатор(и): Адв. Жанета Димова
 • Модератори(и): Д-р Костадин Сотиров & д-р Георги Миндов

Зала Москва

17:30 - 17:40

Използване на web инструмент за проверка 
на лекарствените взаимодействия в центровете 
за първична здравна помощ

Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век

 • Презентатор(и): Zivanovic R. Slavoljub (RS)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Larisa Gavran & Prof. Dr. Danica Rotar

Зала Париж

17:30 - 17:40

Насилие срещу здравните работници

"Лекарско здраве" и "Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ"

 • Презентатор(и): Darinka Punosevac (RS)
 • Модератори(и): Assoc. Prof. Zaim Jatic

Зала 1

17:40 - 17:50

Семейната медицина е Босна и Херцеговина - между мечтите и реалността

Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век

 • Презентатор(и): Larisa Gavran (BiH)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Larisa Gavran & Prof. Dr. Danica Rotar

Зала Париж

17:40 - 17:50

Определяне на ефекта от храненето върху пре- и академичните постиженията на студентите по медицина

"Лекарско здраве" и "Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ"

 • Презентатор(и): Meltem Unlusavuran (TR)
 • Модератори(и): Assoc. Prof. Zaim Jatic

Зала 1

17:50 - 18:00

Оценка на случаите с дизентерия, причинена от Бруцела 
и Амеби чрез географски информационни системи: приложения в терциерната медицинска помощ

Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век

 • Презентатор(и): Fatma Goksin Cihan (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Larisa Gavran & Prof. Dr. Danica Rotar

Зала Париж

17:50 - 18:00

Разбирания за здравето и свързаните с него фактори на студентите от различни факултети на университета Erciyes

"Лекарско здраве" и "Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ"

 • Презентатор(и): Belgin Oral (TR)
 • Модератори(и): Assoc. Prof. Zaim Jatic

Зала 1

18:00 - 18:10

Оценка на правата на пациентите в светлината 
на историческото развитие и реалността на семейната медицинска практика

Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век

 • Презентатор(и): Ilhami Unluoglu (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Larisa Gavran & Prof. Dr. Danica Rotar

Зала Париж

18:00 - 18:10

Статус на тютюнопушене на студентите по медицина в университета Erciye

"Лекарско здраве" и "Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ"

 • Презентатор(и): Mehmet Temel (TR)
 • Модератори(и): Assoc. Prof. Zaim Jatic

Зала 1

18:10 - 18:15

Обсъждане

Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Prof. Dr. Larisa Gavran & Prof. Dr. Danica Rotar

Зала Париж

18:10 - 18:20

Синдромът на изпепеляването в семейната медицина в Румъния

"Лекарско здраве" и "Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ"

 • Презентатор(и): Alexander Busneag (RO)
 • Модератори(и): Assoc. Prof. Zaim Jatic

Зала 1

18:20 - 19:30

Постерна сесия

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и):

Зала Москва

18:20 - 18:30

Обсъждане

"Лекарско здраве" и "Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ"

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Assoc. Prof. Zaim Jatic

Зала 1

19:30 - 22:00

Коктейл

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и):

Ресторант Бендида

8:00 - 19:00

Регистрация

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и):

9:00 - 10:00

Трудности при диагностиката и лечението на хипотиреоидизма

Гост-лектор - A GP/FM SEE, НСОПЛБ

 • Презентатор(и): Проф. д-р Михаил Боянов Клиника по ендокринология, УМБАЛ "Александровска", София
 • Модератори(и): Д-р Борис Косаров

Зала Москва

9:00 - 10:00

Превенция, лечение и контрол на незаразните болести в първичната помощ - вземане на клинично решение и клинична инерция

Гост-лектор - A GP/FM SEE, НСОПЛБ

 • Презентатор(и): Prof. Shlomo Vinker Vice Dean and Chairman Dep. of Family Medicine - Tel Aviv University, Chief Medical Director – Leumit Health Service
 • Модератори(и): Доц. Любомир Киров & д-р Роза Митрева

Зала Пловдив

9:00 - 9:10

Предизвикателства в превенцията и контрола на свързаните със здравната грижа инфекции в първичната здравна помощ

Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ

 • Презентатор(и): Vesna Gerasimovska (MK)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Biserka Bergman-Markovic & Prim. Dr. Miloranka Kiurski

Зала Париж

9:00 - 9:10

Придържането на бившите пушачи към препоръките за диета и физически упражнения (тригодишен опит)

"Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ" и "Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век"

 • Презентатор(и): Bektas Murat Yalcin (TR)
 • Модератори(и): Д-р Емил Мушанов

Зала 1

9:10 - 9:20

International Primary Care Respiratory Group - Работеща по места в първичната помощ, която си сътрудничи глобално, за да подобри респираторното здраве

Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ

 • Презентатор(и): Catalina Panaitescu (RO)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Biserka Bergman-Markovic & Prim. Dr. Miloranka Kiurski

Зала Париж

9:10 - 9:20

Вярвания и заблуди у пушачите относно тяхното пристрастяване (качествено проучване на 2750 пушачи)

"Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ" и "Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век"

 • Презентатор(и): Bektas Murat Yalcin (TR)
 • Модератори(и): Д-р Емил Мушанов

Зала 1

9:20 - 9:30

Скрининг за остеопороза: положението при падащи и непадащи възрастни в първичната помощ

Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ

 • Презентатор(и): Huseyin Aksoy (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Biserka Bergman-Markovic & Prim. Dr. Miloranka Kiurski

Зала Париж

9:20 - 9:30

Заинтересованите страни и ключовата роля на oбщопрактикуващите лекари в борбата с тютюнопушене (проект SmokeFreeBrain)

"Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ" и "Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век"

 • Презентатор(и): Emil Mushanov (BG)
 • Модератори(и): Д-р Емил Мушанов

Зала 1

9:30 - 11:00

Комуникация в палиативните грижи

Workshop

 • Презентатор(и): Dr. Marta Tundzeva, Prim Dr. Ljubin Shukriev & Dr. Katerina Kovacevik
 • Модератори(и):

Зала VIP

9:30 - 9:40

Нагласата на специалисти по Обща медицина относно ваксината срещу Варицела

Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ

 • Презентатор(и): Христиана Бацелова (BG)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Biserka Bergman-Markovic & Prim. Dr. Miloranka Kiurski

Зала Париж

9:30 - 9:40

Ползата при приложението на алтернативна/комплементарна медицина от ОПЛ по отношение доверието във връзката лекар–пациент

"Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ" и "Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век"

 • Презентатор(и): Йорданка Стайкова-Пировска (BG)
 • Модератори(и): Д-р Емил Мушанов

Зала 1

9:40 - 9:50

Честота на тютюнопушенето сред учителите в началните и средните училища

Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ

 • Презентатор(и): Ruhusen Kutlu (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Biserka Bergman-Markovic & Prim. Dr. Miloranka Kiurski

Зала Париж

9:40 - 9:50

Епидемиологичен преход в Албания

"Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ" и "Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век"

 • Презентатор(и): Zamira Caushaj (AL)
 • Модератори(и): Д-р Емил Мушанов

Зала 1

9:50 - 10:00

Обсъждане

Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Prof. Dr. Biserka Bergman-Markovic & Prim. Dr. Miloranka Kiurski

Зала Париж

9:50 - 10:00

Обсъждане

"Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ" и "Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век"

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Д-р Емил Мушанов

Зала 1

10:00 - 10:20

Хематологични визити при общопрактикуващите лекари

Фирмена презентация - Novartis

 • Презентатор(и): Проф. Юлиан Райнов Ръководител на Клиниката по хематология - ВМА, София
 • Модератори(и):

Зала Пловдив

10:00 - 10:20

Диагностика и лечение на хепатит С - практически похвати

Фирмена презентация - Angelini

 • Презентатор(и): Д-р Надежда Желева Клиника по Хепатология, УМБАЛ "Св. Иван Рилски"
 • Модератори(и):

Зала Москва

10:00 - 10:20

SOAR - глобално проучване за антибиотичната резистентност на GSK

Фирмена презентация - GSK

 • Презентатор(и): Проф. Георги Момеков Председател на Българското научно дружество по фармация
 • Модератори(и): Д-р Светослав Стефанов

Зала Париж

10:00 - 10:10

Обучение и предписване на антибиотици за остри респираторни инфекции в първичната медицинска практика

Оценка и модифициране на рисковите фактори - добри практики

 • Презентатор(и): Valentina Nejashmikj (MK)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Kurtulus Ongel

Зала 1

10:10 - 10:20

Въздействието на семейната и социалната подкрепа върху дълговременния отказа от тютюнопушенето

Оценка и модифициране на рисковите фактори - добри практики

 • Презентатор(и): Mustafa Fevzi Dikici (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Kurtulus Ongel

Зала 1

10:20 - 10:40

Фокални дистонии

Фирмена презентация - Medis Pharma Bulgaria

 • Презентатор(и): Акад. проф.  д-р Иван Миланов СБАЛНП "Св. Наум", София
 • Модератори(и):

Зала Пловдив

10:20 - 10:40

Съвременните антихистамини при алергичен ринит и уртикария в детската възраст

Фирмена презентация - Pharma Trade BG

 • Презентатор(и): Проф. Пенка Переновска Началник Детска Клиника, УМБАЛ "Александровска", София
 • Модератори(и):

Зала Москва

10:20 - 10:40

Мястото на Valsartan и комбинациите му с Amlodipine и Hydrochlorothiazide при лечението на артериална хипертония

Фирмена презентация - KRKA

 • Презентатор(и): Доц. Яна Симова Сърдечно-съдов център, УМБАЛ "Аджибадем Сити Клиник", София
 • Модератори(и): Д-р Светослав Стефанов

Зала Париж

10:20 - 10:30

Фактори, които влияят върху податливостта на студентите към депресивни разстройства

Оценка и модифициране на рисковите фактори - добри практики

 • Презентатор(и): Funda Ipekten (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Kurtulus Ongel

Зала 1

10:30 - 10:40

Определяне на сърдечно-съдовия риск и оценка на познанията за сърдечно-съдовите рискови фактори при възрастни пациенти, насочени за проучване в поликлиника по семейна медицина по някаква причина

Оценка и модифициране на рисковите фактори - добри практики

 • Презентатор(и): Elif Deniz Safak (TR)
 • Модератори(и): Prof. Dr. Kurtulus Ongel

Зала 1

10:40 - 11:00

Острите респираторни заболявания: Наистина ли толкова предвидими и лесни за лечение?

Фирмена презентация - Neopharm

 • Презентатор(и): Д-р Ирен Цочева Отделение по педиатрия, МБАЛСМ "Пирогов"
 • Модератори(и):

Зала Пловдив

10:40 - 11:00

Тантум Флу - ново ефективно решение с добър комплайънс при лечение на вирусни инфекции и грип

Фирмена презентация - Angelini

 • Презентатор(и): Проф. Георги Момеков
 • Модератори(и):

Зала Москва

10:40 - 11:00

DiaSmart - нова възможност за обучение на хора със захарен диабет

Фирмена презентация - Marvena

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Д-р Светослав Стефанов

Зала Париж

10:40 - 11:00

Обсъждане

Оценка и модифициране на рисковите фактори - добри практики

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Prof. Dr. Kurtulus Ongel

Зала 1

11:00 - 11:30

Кафе-пауза

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и):

11:30 - 12:30

Лечение на инсулт

Сателитен симпозиум – АКТАВИС

 • Презентатор(и): Акад. проф. д-р Иван Миланов СБАЛНП "Св. Наум", София 
 • Модератори(и): Д-р Христо Димитров & Д-р Атанас Славов

Зала Пловдив

11:30 - 12:30

Езетимиб в съвременното лечение на дислипидемиите за намаляване на съдовия риск

Сателитен симпозиум – АКТАВИС

 • Презентатор(и): Проф. д-р  Нина Гочева НКБ, София
 • Модератори(и): Д-р Христо Димитров & Д-р Атанас Славов

Зала Пловдив

11:30 - 12:30

Нови подходи в лечение на дислипидемия и инсулт

Сателитен симпозиум – АКТАВИС

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Д-р Христо Димитров & Д-р Атанас Славов

Зала Пловдив

12:30 - 13:15

Неврологични усложнения на соматичните заболявания

Гост-лектор - A GP/FM SEE, НСОПЛБ

 • Презентатор(и): Акад. д-р Иван Миланов Президент на Българското неврологично дружество, УМБАЛ "Св. Наум", София
 • Модератори(и):

Зала Пловдив

12:30 - 13:15

Педиатрите сме всеотдайни, но дали винаги ефективни?

Гост-лектор - A GP/FM SEE, НСОПЛБ

 • Презентатор(и): Проф. д-р Мирослава Бошева Ръководител на Клиниката по детски и генетични заболявания и Началник пулмологично отделение, УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив
 • Модератори(и): Д-р Николай Николов

Зала Москва

12:30 - 13:15

Перли в дерматологията

Гост-лектор - A GP/FM SEE, НСОПЛБ

 • Презентатор(и): Доц. Кирил Праматаров УМБАЛ "Лозенец", София
 • Модератори(и): Д-р Елена Драгушева & Д-р Светлин Митев

Зала Париж

12:30 - 12:40

Витамин D на възрастните в Kayseri, Турция: проучване върху населението през лятото (cross-sectional)

"Оценка и модифициране на рисковите фактори – добри практики" и "Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век"

 • Презентатор(и): Fevziye Çetinkaya (TR)
 • Модератори(и): Д-р Емил Мушанов

Зала 1

12:40 - 12:50

Санкции в първичната здравна помощ в Македония

"Оценка и модифициране на рисковите фактори – добри практики" и "Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век"

 • Презентатор(и): Marija Zafirovska (MK)
 • Модератори(и): Д-р Емил Мушанов

Зала 1

12:50 - 13:00

Проследяване на пациентите след бариатрична хирургия за дефицити на микроелементи

"Оценка и модифициране на рисковите фактори – добри практики" и "Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век"

 • Презентатор(и): Didem Kafadar (TR)
 • Модератори(и): Д-р Емил Мушанов

Зала 1

13:00 - 13:10

Модел на контрол и санкции над ОПЛ в Словения

"Оценка и модифициране на рисковите фактори – добри практики" и "Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век"

 • Презентатор(и): Aleksandar Zafirovski (SL)
 • Модератори(и): Д-р Емил Мушанов

Зала 1

13:10 - 13:15

Обсъждане

"Оценка и модифициране на рисковите фактори – добри практики" и "Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на XXI век"

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Д-р Емил Мушанов

Зала 1

13:15 - 13:35

Актуален подход при болкови синдроми в детска възраст

Фирмена презентация - A&D Pharma

 • Презентатор(и): Доц. д-р Илиана Пачева Детска клиника, УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив
 • Модератори(и): Д-р Айдън Джиниев

Зала Пловдив

13:15 - 13:35

Национална програма за превенция на грипа – водещата роля на ОПЛ

Фирмена презентация - Sanofi Pasteur

 • Презентатор(и): Д-р Румен Алексов Секретар на НСОПЛБ, ОПЛ, Кюстендил.
 • Модератори(и): Д-р Петко Желязков

Зала Москва

13:15 - 13:35

Практически аспекти на терапията с Xarelto при пациенти с предсърдно мъждене

Фирмена презентация - Bayer

 • Презентатор(и): Д-р Стефан Найденов УМБАЛ "Александровска", София
 • Модератори(и): Д-р Николай Ценов

Зала Париж

13:35 - 13:55

Проблемът често боледуващо дете и мястото на хомеопатията за профилaктика и лечение

Фирмена презентация - Boiron

 • Презентатор(и): Д-р Камелия Бачовска
 • Модератори(и): Д-р Айдън Джиниев

Зала Пловдив

13:35 - 13:55

Модулация на ендоканабиноидите, опиоидите и ейкозаноидите – преглед през портфолиото на Полфарма

Фирмена презентация - Polpharma

 • Презентатор(и): Проф. Георги Момеков
 • Модератори(и): Д-р Петко Желязков

Зала Москва

13:35 - 13:55

Редукция на асоциирания с кръвното налягане CCP

Фирмена презентация - Pfizer

 • Презентатор(и): Проф. д-р Борислав Георгиев МБАЛ "НКБ"
 • Модератори(и): Д-р Николай Ценов

Зала Париж

13:55 - 14:15

За ползите от комбинираната терапия със Сиресп и Ксилогел на остри респираторни инфекции в детската възраст, обективизирани чрез риноманометрия

Фирмена презентация - Polpharma ОТС

 • Презентатор(и): Доц. Асен Куцаров МУ, Варна
 • Модератори(и): Д-р Айдън Джиниев

Зала Пловдив

13:55 - 14:15

Иберогаст в клиничната практика

Фирмена презентация - Bayer

 • Презентатор(и): Д-р Божидар Томов Гастроентеролог, УМБАЛ "Св. Анна", София
 • Модератори(и): Д-р Петко Желязков

Зала Москва

13:55 - 14:15

Xarelto в лечението на дълбока венозна тромбоза и белодробен тромбоемболизъм. Резултати от проучването Einstein Pooled

Фирмена презентация - Bayer

 • Презентатор(и): Д-р Асен Драмов МБАЛ "НКБ"
 • Модератори(и): Д-р Николай Ценов

Зала Париж

14:15 - 15:15

Обедна почивка

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и):

15:15 - 15:45

Ранно откриване и проследяване на пациенти с хронични и незаразни болести в семейната медицина чрез панели - иновация развита в Хърватска

Гост-лектор - A GP/FM SEE

 • Презентатор(и): Prof. Biserka Bergman Marković Department of Family Medicine, Medical School University of Zagreb, Croatia
 • Модератори(и): Prof. Dr. Katarina Stavrik & Prim. Dr. Suzana Stankovic

Зала Пловдив

15:15 - 15:45

Бремето на родителските грижи за деца и юноши с нарушения в нервно-психичното развитие

Гост-лектор - A GP/FM SEE

 • Презентатор(и): Zaim Jatic Faculty of Medicine University of Sarajevo, Public Institution Medical Centre of Canton Sarajevo
 • Модератори(и): Dr. Drasko Kupresak & Dr. Marija Stanisik

Зала Москва

15:15 - 15:45

NPHC - Мрежа от отделения за първична медицинска помощ. Крехкият възрастен пациент и разбирането на семейните лекари. Erasmus обмен – опитът на Словения.

Гост-лектор - A GP/FM SEE

 • Презентатор(и): Prim. prof. Danica Rotar Pavlic University of Ljubljana, Department of Family Medicine
 • Модератори(и): Dr. Marta Tundzeva & Dr. Milena Cojic

Зала Париж

15:45 - 16:05

Нови концепции при лечение на тонзилитите - гледна точка на българските оториноларинголози

Фирмена презентация - Alpen Pharma

 • Презентатор(и): Проф. Румен Бенчев
 • Модератори(и): Д-р Георги Бакоев

Зала Пловдив

15:45 - 16:05

Визикод - за нормално зрение и здрави детски очи!

Фирмена презентация - Bionat

 • Презентатор(и): Д-р Анна Петкова SEBO, СОБАЛ "Акад. Пашев"
 • Модератори(и): Д-р Орлин Кожухаров

Зала Москва

15:45 - 16:05

Комбиниране на бета-блокер и ACE инхибитор в една таблетка - лесното решение

Фирмена презентация - Servier

 • Презентатор(и): Доц. Груев
 • Модератори(и): Д-р Борис Косаров

Зала Париж

16:05 - 16:25

Хепатит С - тествайте, има лечение

Фирмена презентация - Abbvie

 • Презентатор(и): Д-р Надежда Желева Гастроентеролог, УМБАЛ "Свети Иван Рилски"
 • Модератори(и): Д-р Георги Бакоев

Зала Пловдив

16:05 - 16:25

Транстиретинова амилоидна полиневропатия  - епидемиология, клиника и диагностика

Фирмена презентация - Pfizer

 • Презентатор(и): Проф. Ивайло Търнев
 • Модератори(и): Д-р Орлин Кожухаров

Зала Москва

16:05 - 16:25

Dicloneurovit: по-силен, отколкото очаквате

Фирмена презентация - Woerwag

 • Презентатор(и): Проф. д-р Димитър Масларов Клиника по нервни болести, Първа МБАЛ, София
 • Модератори(и): Д-р Борис Косаров

Зала Париж

16:25 - 16:45

Съвременно лечение на вродени коагулопатии

Фирмена презентация - Shire

 • Презентатор(и): Проф. Тошко Лисичков Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София
 • Модератори(и): Д-р Георги Бакоев

Зала Пловдив

16:25 - 16:45

Бъди винаги готов! Симптоматично лечение на еректилна дисфункция, приложение на PDE5 при пациенти със СДПП/ДПХ

Фирмена презентация - KRKA

 • Презентатор(и): Д-р Иван Вълканов Уролог, УМБАЛ "Каспела", Пловдив
 • Модератори(и): Д-р Орлин Кожухаров

Зала Москва

16:25 - 16:45

Познато, но различно от Novo

Фирмена презентация - Novo Nordisk

 • Презентатор(и): Проф. Михаил Боянов УМБАЛ "Александровска", София
 • Модератори(и): Д-р Борис Косаров

Зала Париж

16:45 - 20:00

Обща/Семейна Медицина: Предизвикателството, което си заслужава!

Кръгла маса

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и): Доц. Любомир Киров, Prim. Dr. Ljubin Sukriev & Prof. Mumtaz Mazicioglu

Зала Пловдив

20:00 - 23:30

Церемония по награждаване и връчване на приза "Семеен лекар на годината"

Официално закриване

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и):

Панаирна палата 3

8:00 - 12:00

Отпътуване

 • Презентатор(и):
 • Модератори(и):

NSOPLB Copyright© 2019 All Rights Reserved. Webstudio - SinowaDesign.