Правила за устно презентиране

Правила за устно презентиране

Съобразно приетите правила за презентиране по време на Конгреса Ви уведомяваме, че:

  • Времето на Вашата презентация е фиксирано в програмата на събитието.
  • Определеното време започва да тече от момента, в който нашият оператор стартира презентацията Ви.
  • В долната част на екрана ще се появи часовник за „обратно броене“, който указва оставащите минути в зелен цвят.
  • 5 минути преди да изтече времето ще чуете звуков сигнал и цифрите ще добият червен цвят.
  • 2 минути преди да изтече определеното за вашата презентация време, отново ще чуете предупредителен звуков сигнал.
  • Щом изтекат определените за участието Ви минути, презентацията Ви автоматично и необратимо ще бъде прекратена.
  • Времето за „въпроси и отговори”, ако има такива след презентацията, се включват в определеното за презентиране време, освен ако няма отделно фиксирано в програмата време за обсъждане.

Изключения не се допускат, поради което молим да спазвате стриктно предоставените Ви правила! Това ще бъде коректно към останалите участници с презентации, както и към публиката.

Препоръка! Моля проверете програмата на конгреса, за да се информирате, в коя зала, в колко часа и каква е продължителността на Вашата презентация.