Информация за абстракти

Крайни срокове и Такси

130 лв.
Ранна
ДО 30.09
 • Достъп до конгресните зали и изложбената площ
 • Кафе паузи, обяд и коктейл
 • Официална вечеря при закриването на конгреса
 • Конгресна чанта с книга с абстракти, програма и други материали
 • Бадж с имената на участника
 • Сертификат за участие
130 лв.
Стандартна
ДО 31.10
 • Достъп до конгресните зали и изложбената площ
 • Кафе паузи, обяд и коктейл
 • Официална вечеря при закриването на конгреса
 • Конгресна чанта с книга с абстракти, програма и други материали
 • Бадж с имената на участника
 • Сертификат за участие
140 лв.
Късна
След 01.11
 • Достъп до конгресните зали и изложбената площ
 • Кафе паузи, обяд и коктейл
 • Официална вечеря при закриването на конгреса
 • Конгресна чанта с книга с абстракти, програма и други материали
 • Бадж с имената на участника
 • Сертификат за участие

Регистрационната такса важи само за ОПЛ от България, членове на НСОПЛБ.

Общи Правила

Указания за изпращане на абстракти


 • Абстракти се приемат до 31.07.2018.
 • Абстрактите трябва да бъдат на английски или български език.
 • Регистрацията е задължителна за представящия материала.
 • Всеки участник може да участва с до 3 абстракта като основен автор и до 3 като представящ.
 • Постерите трябва да отразяват най-важното от научния документ и до включват: заглавие, автори, институция или месторабота, въведение, цели, методи и резултати (при проучвания) и изводи.
 • Научният комитет взема крайното решение за одобрение на презентацията.

Указания за устни презентации

 • Дава се възможност на участниците да представят своите материали в кратка устна презентация.
 • Продължителността на презентацията е 10 минути (не повече от 15 слайда). След изтичане на 10-те минути презентационно време, вашата PP презентация ще бъде автоматично и безвъзвратно затворена от софтуера.
 • В случай, че авторът е в невъзможност да представи презентацията, то това може да направи един от съавторите, при условия, че е регистриран надлежно.
 • Научният комитет взема крайното решение за одобрение на презентацията.

Указания за постери

 • Всички участници, които имат постер, трябва да бъдат пред него през часовете, обявени за постерната сесия, за да направят коментар при зададени от публикта въпроси.
 • Жури ще оценява всеки постер.
 • Постерите трябва да представят в синтезиран вид научния труд, като включват: заглавие, автори, институция, увод, цели, методи и резултати (когато се отнася за проучване) и изводи (заключение).
 • Научният комитет взема крайното решение за одобрение на презентацията.
 • Размери на постер: широчина - 80см и височина - 120см

Критерии при оценка на абстрактите

Специални критерии за оценка на абстрактите ще са тяхната тема, структура, съдържание и степен на иновативност. Всеки абстракт ще бъде оценен анонимно от повече от двама оценители в съответствие с:

 • Принос към научните аспекти на Общата практика/Семейната медицина като медицинска дисциплина.
 • Принос към първичната медицинска помощ.
 • Съответствие с правилата за изготвяне и изпращане на абстракт.
 • Принос кам медицинската наука и добрата медицинска практика въобще.
 • Ясен, разбираем стил и език.