ІV ЮБИЛЕЕН КОНГРЕС ПО ОБЩА МЕДИЦИНА

"ОБЩА/СЕМЕЙНА МЕДИЦИНА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, КОЕТО СИ ЗАСЛУЖАВА!"

22-25 ноември 2018, Пловдив - България

Важна информация за конгреса

Обръщение

Скъпи колеги,

От името на Асоциацията по обща/семейна медицина на Югоизточна Европа (A GP/FM SEE) и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) имаме удоволствието да ви поканим да участвате в Четвъртия конгрес на A GP/FM SEE, който ще се проведе от 22 до 25 ноември, гр. Пловдив, България.

Мотото на конгреса е: "Общата/семейна медицина – предизвикателство, което си заслужава!".

Живеем в свят на застаряващо население, в който имаме ефективен контрол върху инфекциозните заболявания със сериозни последствия, както и успешно лечение на хирургични и други медицински състояния. Тези положителни ефекти, които водят до увеличена продължителност на живота са резултат от бързото развитие на медицинската наука и практика, но те също осигуряват достатъчно "свободно от болести" време, което бива изпълнено с "устойчиви на времето видове" болести – хронични заболявания, както и време за тяхната изява и въздействие върху качеството на живот.

Заобикалящата ни среда в съвременното общество също поражда нови заплахи за човешкото здраве и благоденствие, които не зависят от възрастта. Необходимо е да се справим с всичко това, което не е лесна задача и превръща общата практика/семейната медицина в истинско предизвикателство... но предизвикателство, което си заслужава!

Очакваме ви в Пловдив!

Доц. д-р Любомир Киров, дм
Председател на НСОПЛБ
Заместник председател на A GP FM/SEE

Прим. д-р Любин Шукриев
Председател на A GP FM/SЕЕ

Регистрирайте се днес

Основни Теми на Конгреса

 • Оценка и модифициране на рисковите фактори – добри практики.
 • Грижи за деца и хора в напреднала възраст.
 • Дилеми в практиката на семейните лекари.
 • Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на 21-ви век.
 • Интердисциплинарен подход в първичната медицинска помощ.
 • Палиативна медицина/грижа – само в края на живота или нещо повече?
 • Мултиморбидни пациенти - предизвикателство, което е постоянно на дневен ред.
 • Лекарско здраве.
 • Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ.
 • Varia

Предварителна Програма

Очаквайте още събития и информация в близките дни.

Регистрация
 • 10:30 - 19:30
 • Гранд Хотел Пловдив
Предконгресни семинари
 • 14:30 - 16:00
 • Гранд Хотел Пловдив
Кафе-пауза
 • 16:00 - 16:30
 • Гранд Хотел Пловдив
Workshops
 • from 16:30
 • Гранд Хотел Пловдив
Официално откриване
 • from 20:00
 • Гранд Хотел Пловдив
Регистрация
 • 08:00 - 19:00
 • Гранд Хотел Пловдив
Научна програма (лекции, представяне на резултати от проучвания, workshop и др.)
 • 09:15 – 10:00
 • Гранд Хотел Пловдив
Презентации на спонсори
 • 10:00 – 11:00
 • Гранд Хотел Пловдив
Кафе-пауза
 • 11:00 – 11:30
 • Гранд Хотел Пловдив
Научна програма (лекции, представяне на резултати от проучвания, workshop и др.)
 • 11:30 – 12:15
 • Гранд Хотел Пловдив
Симпозиум на спонсор
 • 12:15 – 13:15
 • Гранд Хотел Пловдив
Обедна почивка
 • 13:15 – 14:15
 • Гранд Хотел Пловдив
Научна програма (лекции, представяне на резултати от проучвания, workshop и др.)
 • 14:15 – 15:00
 • Гранд Хотел Пловдив
Симпозиум на спонсор
 • 15:00 – 16:00
 • Гранд Хотел Пловдив
Кафе-пауза
 • 16:00 – 16:30
 • Гранд Хотел Пловдив
Презентации на спонсори
 • 16:30 – 17:30
 • Гранд Хотел Пловдив
Научна програма (лекции, представяне на резултати от проучвания, workshop и др.)
 • 17:30 – 18:15
 • Гранд Хотел Пловдив
Постерна сесия
 • 18:15 - 19:00
 • Гранд Хотел Пловдив
Официална церемония за връчване на награди и грамоти от A GP/FM SEE
 • from 20:00
 • Гранд Хотел Пловдив
Регистрация
 • 08:00 - 12:00
 • Гранд Хотел Пловдив
Научна програма (лекции, представяне на резултати от проучвания, workshop и др.)
 • 09:15 – 10:00
 • Гранд Хотел Пловдив
Презентации на спонсори
 • 10:00 – 11:00
 • Гранд Хотел Пловдив
Кафе-пауза
 • 11:00 – 11:30
 • Гранд Хотел Пловдив
Симпозиум на спонсор
 • 11:30 – 12:30
 • Гранд Хотел Пловдив
Научна програма (лекции, представяне на резултати от проучвания, workshop и др.)
 • 12:30 – 13:15
 • Гранд Хотел Пловдив
Симпозиум на спонсор
 • 13:15 – 14:15
 • Гранд Хотел Пловдив
Обедна почивка
 • 14:15 – 15:15
 • Гранд Хотел Пловдив
Симпозиум на сребърен спонсор
 • 15:15 – 15:45
 • Гранд Хотел Пловдив
Презентации на спонсори
 • 15:45 – 16:45
 • Гранд Хотел Пловдив
Кръгла маса - Общата/семейна медицина – предизвикателство, което си заслужава!
 • from 16:45
 • Гранд Хотел Пловдив
Официално закриване на конгреса
 • from 20:00
 • Hall 3 - International Fair Plovdiv
Отпътуване
 • 08:00 - 12:00
 • Гранд Хотел Пловдив

Нашите лектори и специални гости

Проф. Шломо Винкер

Щатен Професор по семейна медицина

Проф. д-р Ричард Хобс

Член на Академията за медицински науки на Обединеното кралство

Проф. д-р Михаил Боянов

Работи в Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Александровска“, гр. София,

Доц. д-р Любомир Киров

Работи в "Медицина" АПМП-ИП. Преподава Обща медицина в МФ на СУ "Св. Климент Охридски", София

Д-р Борислав Георгиев

От 2012 до 2018 г е доцент към клиниката по кардиология, а от май 2018 – професор.

Проф. д-р Мария Панчовска

Преподавател в Медицински университет гр. Пловдив - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести

Dr Anwar Khan

GP in London for 26 years; Fellow of the Royal College of General Practitioners

Акад. проф. д-р Иван Миланов

Председател на Българското дружество по неврология, Българската асоциация по двигателни нарушения и множествена склероза.

Проф. д-р Бисерка Маркович

рез целия си професионален живот е работила като общопрактикуващ лекар.

Д-р Заим Ятич

Асистент по семейна медицина в Медицинския факултет на Университета в Сараево, Босна и Херцеговина.

Проф. д-р Даница Ротар-Павлич

Department of Family Medicine, University of Ljubljana

Проф. д-р Мира Бошева

Ръководител на Клиниката по детски и генетични заболявания.

Проф. д-р Тодор Кантарджиев

Лекар с три специалности-микробиология, епидемиологиа и имунология

Регистрация

Ранна
ДО 30.09
Стандартна
ДО 31.10
Регистрирайте се днес
Късна
След 01.11

Допълнителна Информация

Транспорт

Как да стигнете до конгреса ако пътувате с кола, бус или самолет?

Прочете повече

Настаняване

Търсите къде се настаните? Избрали сме за Вас няколко варианта.

Прочете повече

Интересни Факти

Полезна информация за Пловдив и събития, които може да посетите през свободното време.

Прочете повече

Платинен Спонсор

Златни Спонсори

Сребърни Спонсори

Контакти

Пишете ни