ІV ЮБИЛЕЕН КОНГРЕС ПО ОБЩА МЕДИЦИНА

"ОБЩА/СЕМЕЙНА МЕДИЦИНА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, КОЕТО СИ ЗАСЛУЖАВА!"

22-25 ноември 2018, Пловдив - България

СЕГА

Започващи скоро

Обръщение

Скъпи колеги,

От името на Асоциацията по обща/семейна медицина на Югоизточна Европа (A GP/FM SEE) и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) имаме удоволствието да ви поканим да участвате в Четвъртия конгрес на A GP/FM SEE, който ще се проведе от 22 до 25 ноември, гр. Пловдив, България.

Мотото на конгреса е: "Общата/семейна медицина – предизвикателство, което си заслужава!".

Живеем в свят на застаряващо население, в който имаме ефективен контрол върху инфекциозните заболявания със сериозни последствия, както и успешно лечение на хирургични и други медицински състояния. Тези положителни ефекти, които водят до увеличена продължителност на живота са резултат от бързото развитие на медицинската наука и практика, но те също осигуряват достатъчно "свободно от болести" време, което бива изпълнено с "устойчиви на времето видове" болести – хронични заболявания, както и време за тяхната изява и въздействие върху качеството на живот.

Заобикалящата ни среда в съвременното общество също поражда нови заплахи за човешкото здраве и благоденствие, които не зависят от възрастта. Необходимо е да се справим с всичко това, което не е лесна задача и превръща общата практика/семейната медицина в истинско предизвикателство... но предизвикателство, което си заслужава!

Очакваме ви в Пловдив!

Доц. д-р Любомир Киров, дм
Председател на НСОПЛБ
Заместник председател на A GP FM/SEE

Прим. д-р Любин Шукриев
Председател на A GP FM/SЕЕ

Регистрирайте се днес

Основни Теми на Конгреса

  • Оценка и модифициране на рисковите фактори – добри практики.
  • Грижи за деца и хора в напреднала възраст.
  • Дилеми в практиката на семейните лекари.
  • Семейният лекар/ОПЛ и първичната медицинска помощ в обществото на 21-ви век.
  • Интердисциплинарен подход в първичната медицинска помощ.
  • Палиативна медицина/грижа – само в края на живота или нещо повече?
  • Мултиморбидни пациенти - предизвикателство, което е постоянно на дневен ред.
  • Лекарско здраве.
  • Профилактика (превенция), лечение и контрол на незаразните болести в първичната медицинска помощ.
  • Varia

Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Ричард Хобс

Член на Академията за медицински науки на Обединеното кралство

23/11/2018 09:00 Зала Пловдив

Превенция на инсулта – какво можем да направим в първичната помощ? Европейският опит.

Биография Пълна конгресна програма

Доц. д-р Любомир Киров

Работи в "Медицина" АПМП-ИП. Преподава Обща медицина в МФ на СУ "Св. Климент Охридски", София

23/11/2018 09:00 Зала Москва

Не винаги това, което виждаме е това, което е всъщност. Нови модели на здравно осигуряване. Промени в закони и др.

Биография Пълна конгресна програма

Д-р Борислав Георгиев

От 2012 до 2018 г е доцент към клиниката по кардиология, а от май 2018 – професор.

23/11/2018 11:30 Зала Пловдив

Какво е новото на хоризонта на хипертонията?

Биография Пълна конгресна програма

Проф. д-р Мария Панчовска

Преподавател в Медицински университет гр. Пловдив - Катедра по пропедевтика на вътрешните болести

23/11/2018 11:30 Зала Москва

Остеоартрит - възпалително заболяване с персонализиран подход

Биография Пълна конгресна програма

Проф. д-р Георги Момеков

Преподавател в Катедрата по фармакология, фармакотерапия и токсикология на Фармацевтичен факултет при МУ-София

23/11/2018 02:15 Зала Пловдив

Черен дроб и лекарства - "Война и мир"

Биография Пълна конгресна програма

Проф. д-р Тодор Кантарджиев

Лекар с три специалности-микробиология, епидемиологиа и имунология

23/11/2018 02:15 Зала Москва

Най-честите сезонни инфекции в общата медицинска практика

Биография Пълна конгресна програма

Dr Anwar Khan

GP in London for 26 years; Fellow of the Royal College of General Practitioners

23/11/2018 05:30 Зала Пловдив

Първичната помощ в Обединеното Кралство - доказателства за ползи и предизвикателства

Биография Пълна конгресна програма

Проф. д-р Михаил Боянов

Работи в Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Александровска“, гр. София,

24/11/2018 09:00 Зала Москва

Трудности при диагностиката и лечението на хипотиреоидизма

Биография Пълна конгресна програма

Проф. Шломо Винкер

Щатен Професор по семейна медицина

24/11/2018 09:00 Зала Пловдив

Превенция, лечение и контрол на незаразните болести в първичната помощ - вземане на клинично решение и клинична инерция

Биография Пълна конгресна програма

Акад. проф. д-р Иван Миланов

Председател на Българското дружество по неврология, Българската асоциация по двигателни нарушения и множествена склероза.

24/11/2018 12:30 Зала Пловдив

Неврологични усложнения на соматичните заболявания

Биография Пълна конгресна програма

Проф. д-р Мира Бошева

Ръководител на Клиниката по детски и генетични заболявания.

24/11/2018 12:30 Зала Москва

Педиатрите сме всеотдайни, но дали винаги ефективни?

Биография Пълна конгресна програма

Доц. Кирил Праматаров

Завеждащ отделение към Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ "Александровска" до 2007

24/11/2018 12:30 Зала Париж

Перли в дерматологията

Биография Пълна конгресна програма

Проф. д-р Бисерка Маркович

През целия си професионален живот е работила като общопрактикуващ лекар.

24/11/2018 03:15 Зала Пловдив

Ранно откриване и проследяване на пациенти с хронични и незаразни болести в семейната медицина чрез панели - иновация развита в Хърватска

Биография Пълна конгресна програма

Д-р Заим Ятич

Асистент по семейна медицина в Медицинския факултет на Университета в Сараево, Босна и Херцеговина.

24/11/2018 03:15 Зала Москва

Бремето на родителските грижи за деца и юноши с нарушения в нервно-психичното развитие

Биография Пълна конгресна програма

Проф. д-р Даница Ротар-Павлич

Department of Family Medicine, University of Ljubljana

24/11/2018 03:15 Зала Париж

NPHC - Мрежа от отделения за първична медицинска помощ. Крехкият възрастен пациент и разбирането на семейните лекари. Erasmus обмен – опитът на Словения.

Биография Пълна конгресна програма

Регистрация

Ранна
ДО 30.09
Стандартна
ДО 31.10
Късна
След 01.11
Регистрирайте се днес

Допълнителна Информация

Транспорт

Как да стигнете до конгреса ако пътувате с кола, бус или самолет?

Прочете повече

Настаняване

Търсите къде се настаните? Избрали сме за Вас няколко варианта.

Прочете повече

Интересни Факти

Полезна информация за Пловдив и събития, които може да посетите през свободното време.

Прочете повече

Платинен Спонсор

Златни Спонсори

Сребърни Спонсори

Контакти

Пишете ни